https://www.facebook.com/ForumForAppliedDemocracy https://www.facebook.com/NGOARCD/
В проекта е застъпен подходът отдолу - нагоре като всички дейности се фокусират 
върху действията на местната власт и касаят прякото гражданско участие при
формулирането, изпълнението и мониторинга на политики от местно значение чрез
изготвяне на анализи за предоставените от националното законодателство възможности за гражданско участие,
осъществяването на граждански мониторинг върху действията на администрацията
и заведените срещу нея дела в сферата на строителството, изготвяне на препоръки
за отстраняване на недостатъците и споделяне на добри практики за подобряване
на инвестиционния климат и подобряване на местното икономическо развитие; провеждане
на информационни дейности за повишаване на капацитета за взаимодействие и
партньорство между заинтересованите страни за изграждане на демократично гражданско
общество и повишаване на доверието в местната администрация.
Високата степен на гражданско ангажиране е основна характеристика 
на демократичното управление, в което обществото активно участва
във вземането на решения и е двигател на желана промяна.
Функциониращото гражданско общество изгражда демократичните местни общности.
Ангажирането на гражданите в местната власт води до по-добри решения
на обществени проблеми и по-лесно възприемане на политическите решения.
Наличието на многообразни форми за гражданско участие в местното самоуправление
предполага ефикасност и ефективност в дейността на местната администрация.
Търси

Контакти

ЗА КОНТАКТИ 

   Tel: +359 894 610 705

   Email: arcd.ngo@gmail.com

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ

  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Linkedin

"АЛИАНС ЗА РЕГИОНАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО И РАЗВИТИЕ" е сдружение, което осъществява дейност от 2003 година в обществена полза, изразяваща се в подпомагане, насърчаване и осъществяване на инициативи за постигане на устойчиво регионално икономическо и социално развитие. 

<iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d4320.687617413494!2d25.543287308016314!3d41.93129106158063!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x14ad50c1bc1922b5%3A0xfbd711fc50262ee9!2z0KHQvNC40YHRitC7!5e0!3m2!1sbg!2sbg!4v1604130591046!5m2!1sbg!2sbg" width="600" height="450" frameborder="0" style="border:0;" allowfullscreen="" aria-hidden="false" tabindex="0"></iframe>

Форма за обратна връзка
Име и фамилия:
Ел. поща (e-mail):
Телефон:
Относно:
Вашето запитване:
Код за сигурност:
Изгодни оферти за дрехи

ФОРУМ за Приложна Демокрация

Страницата на проекта е създадена в рамките на Дейност „Осигуряване на информация и комуникация” по Проект № BG05SFOP001-2.009-0140 с наименование „ФОРУМ ЗА ПРИЛОЖНА ДЕМОКРАЦИЯ“, който се финансира от Оперативна програма „Добро управление” по Процедура BG05SFOP001-2.009 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез подбор „Повишаване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство“ 

© 2020 - 2021 Всички права запазени