https://www.facebook.com/ForumForAppliedDemocracy https://www.facebook.com/NGOARCD/
В проекта е застъпен подходът отдолу - нагоре като всички дейности се фокусират 
върху действията на местната власт и касаят прякото гражданско участие при
формулирането, изпълнението и мониторинга на политики от местно значение чрез
изготвяне на анализи за предоставените от националното законодателство възможности за гражданско участие,
осъществяването на граждански мониторинг върху действията на администрацията
и заведените срещу нея дела в сферата на строителството, изготвяне на препоръки
за отстраняване на недостатъците и споделяне на добри практики за подобряване
на инвестиционния климат и подобряване на местното икономическо развитие; провеждане
на информационни дейности за повишаване на капацитета за взаимодействие и
партньорство между заинтересованите страни за изграждане на демократично гражданско
общество и повишаване на доверието в местната администрация.
Високата степен на гражданско ангажиране е основна характеристика 
на демократичното управление, в което обществото активно участва
във вземането на решения и е двигател на желана промяна.
Функциониращото гражданско общество изгражда демократичните местни общности.
Ангажирането на гражданите в местната власт води до по-добри решения
на обществени проблеми и по-лесно възприемане на политическите решения.
Наличието на многообразни форми за гражданско участие в местното самоуправление
предполага ефикасност и ефективност в дейността на местната администрация.
Търси

Тук можете да се запознаете с изготвения Сборникът за добри практики в сферата на публично-частното партньорство приложими за реализиране от общинските администрации.

 • 31/10/2020 11:45
 • |
 • 0 коментара
Документът е изготвен в рамките на № BG05SFOP001-2.009-0140 „ФОРУМ ЗА ПРИЛОЖНА ДЕМОКРАЦИЯ “ се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

СЪДЪРЖАНИЕ

 • Въведение
  1.0. Измерения на публично-частното партньорство
  1.1 Какво е ОПЧП
  1.2. Защо ПЧП?
  1.3. Кога да изберем ОПЧП?
  1.4. Как „работи“ ОПЧП?
 • 2.0. Етапи
  2.1 Избор на проект
  2.2. Планиране и вземане на решение за участие в ОПЧП
  2.3. Възлагане на концесията
  2.4. Изпълнение
  3.0 Примери за ОПЧП по сектори
  3.1. Управление на отпадъците
  Пример 1: Индия, община Берхампур (Berhampur)
  Пример 2: Китай, община Уенжу (Wenzhou)
  3.2. ВиК
  Пример 3: Румъния, община Букурещ (Bucharest)
  3.3. Благоустрояване
  Пример 4: САЩ, Вашингтон, окръг Колумбия (Wasington, D.C.)
  Пример 5: Великобритания, Нотингам (Nottingham, UK)
  3.4. Здравеопазване
  Пример 6: Дания, район Зеландия (Sjælland)
  3.5. Дългосрочни грижи и услуги за възрастни хора
  Пример 7: Швеция, община Солна (Solna)
  3.6. Образование
  Пример 8: Дания, район Мидтйуландия (Midtjylland)
  Пример 9: Бразилия, община Бело Oризонти (Belo Horizonte)
  3.7. Градско осветление
  Пример 10: Индия, община Джайпур (Jaipur), щата Раджастан (Rajastan)

ПАРТНЬОРСТВО ЗА МЕСТНО ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИE

ОБЩИНА МАДЖАРОВО

Сборник за добри практики в сферата на публично-частното партньорство приложими за реализиране от общинските администрации

                                  

 • PPP1 партньорска среща ОПЧП

  PPP2 партньорска среща ОПЧП_1

  PPP3 партньорска среща ОПЧП (1)

  Документите са изготвени в рамките на № BG05SFOP001-2.009-0140 „ФОРУМ ЗА ПРИЛОЖНА ДЕМОКРАЦИЯ “ се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

  - Опита на АРИРИ в подкрепа на местния бизнес

  - Добро управление и местно развитие

  - Местно икономическо развитие в новия програмен период

  FIDIC и възлагане на управление като ПЧП

  - Публично-частно партньорство по ЗОП 

 • Изгодни оферти за дрехи

  ФОРУМ за Приложна Демокрация

  Страницата на проекта е създадена в рамките на Дейност „Осигуряване на информация и комуникация” по Проект № BG05SFOP001-2.009-0140 с наименование „ФОРУМ ЗА ПРИЛОЖНА ДЕМОКРАЦИЯ“, който се финансира от Оперативна програма „Добро управление” по Процедура BG05SFOP001-2.009 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез подбор „Повишаване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство“ 

  © 2020 - 2021 Всички права запазени